Gemstones
19 / Feb

मोती

मोती हा चंद्राचं प्रतिनिधित्व करतो.वायुतत्वाचा हा खडा भाग्यरत्न म्हणून वापरला जातो.हा

शीतगुणधर्माचा असतो.ज्या व्यक्तींना साडेसातीचा त्रास आहे किंवा ज्यांच्या पत्रिकेत जन्मतः साडेसाती आहे

त्यांनी मोती कायम वापरावा.मोती हा मनाचा कारक आहे.मासिकपाळीच्या तक्रारी,मूत्राशय,ब्लडप्रेशर या

आजारांवर काम करतो.

Categories