Gemstones
19 / Feb

निलम

निलम  हे शनीचे रत्न आहे. हे रत्न अतिशय शक्तीशाली असते. गेलेली संपत्ती पुन्हा मिळवण्याच्या साठी,

प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवण्यासाठी, वाईटांपासून रक्षणासाठी योग्य. मानसिक व अध्यात्मिक उन्नती करता वापरतात.

निलम रत्न धारण करताना मार्गदर्शनाशिवाय याचा वापर करू नये. कारण तो आपल्याला अनुकूल नसेल तर तो

आपल्याला कंगाल करू शकतो. अपघात, संकटे ओढवू शकतात.

Categories