Gemstones
28 / Feb

लॅपिझ लॉझुली

हे निलमचे उपरत्न आहे.मनाने दुर्बल

असणा-या व्यक्ति सक्षम व

सामर्थ्यवान बनण्यासाठी या खड्याचा

उपयोग होतो .नजरेसाठी या रत्नाचा

उपयोग करता येतो.शारिरीक व मानसिक

सामर्थ्यासाठी या रत्नाचा उपयोग होतो.हे रत्न रात्रभर पाण्यात ठेवून सकाळी त्याने डोळे धुतल्यास डोळ्यांवर चांगला परिणाम होतो आणि दृष्टीही सुधारते.

Categories