Gemstones
01 / Mar

पायराईट

आर्थिक उन्नती साधण्यासाठी हा खडा वापरतात.अध्यात्मिक पातळीवर हा काम करतो.दीर्घायुष्य देण्यास मदत करतो.भावनिक संतुलन राखण्यास मदत करतो.आरोग्य देतो.एकाग्रता करण्यास मदत करतो.

Categories