Gemstones
19 / Feb

गोमेद

 गोमेद हे राहूचे रत्न आहे. राहूच्या दुष्प्रभावापासून वाचवतो. लोक जन संपर्क सुधारतो. अचानक

उद्भवणार्‍या समस्या कमी होतात. नेतृत्व गुणासाठी योग्य. नकारात्मक उर्जाचे रक्षण करतो. काळी जादू पासून

वाचवतो.

Categories